Profil zadavatele: MĚSTO TURNOV

  • Název: MĚSTO TURNOV
  • IČO: 00276227
  • Adresa:
    Antonína Dvořáka 335
    51101 Turnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.turnov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 631341
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276227

Úvodní informace o systému
Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení prací a služeb ze dne 1.1.1997 č. 56/11-97/1-sekr.5 Dodatek na práce od 1.1.2021 Dokument PDF Dodatek č. 1 k hlavní smlouvě s TSMT.pdf 272.46 KB
Smlouva na zajištění PD - Obnova hřbitovní zdi u kostela sv. Matěje, Jičín Dokument PDF Smlouva o PD - Oprava hřbitovní zdi u kostela svatého Matěje, Turnov.pdf 1.27 MB
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - zajištění stability skalních stěn Dolánky Dokument PDF Dodatek č. 1 - Stabilizace skal projekt.pdf 1.36 MB
Smlouva o dílo - Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova Dokument PDF Smlouva o dílo - Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova .pdf 1.56 MB
Smlouva o dílo - Průběžná péče o herní prvky Dokument PDF Smlouva o dílo - Průběžná péče o herní prvky.pdf 1.18 MB
Smlouva o dílo - chodník v úseku mosty přes Jizeru a Koškovu ulici Dokument PDF Smlouva o dílo - chodník v úseku mosty přes Jizeru a Koškovu ulici.pdf 3.52 MB
Smlouva o dílo - Technické služby - Vesecko- úprava krajnic + zpevněná plocha Dokument PDF Smlouva o dílo - Vesecko - úprava krajnic + zpevněná plocha.pdf 1.67 MB
Smlouva o dílo - Technické služby - úprava parkování u ZŠ v ul. Skálova Dokument PDF Smlouva o dílo - Úprava parkování u ZŠ v ul. Skálova v Turnově.pdf 1.25 MB
Smlouva o dílo - Technické služby - Dolánky Na Teplici v Turnově Dokument PDF Smlouva o dílo - Dolánky Na Teplici v Turnově.pdf 1.76 MB
Smlouva o dílo - Technické služby - p.č. 799, Krausovi Dokument PDF Smlouva o dílo - Bukovina, p.č. 799, Krausovi.pdf 1.54 MB
Smlouva o dílo - Technické služby - Bukovina p.č. 770, Na Hranici Dokument PDF Smlouva o dílo - Bukovina, p.č. 770, Na Hranici.pdf 1.47 MB
Smlouva Město Turnov a Technické služby - práce na rok 2019 Smlouva o zabezpečení prací a služeb ze dne 1.1.1997 č. 56/11-97/1-sekr.5 dodatek č. 1/2019 rozpis činnosti a prací platný od 1.1.2019
Dokument PDF Smlouva na r. 2019.pdf 834.12 KB
Příkazní smlouva - Výkon autorského dozoru na stavbě Domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov Dokument PDF Příkazní smlouva AD.pdf 955.34 KB
Smlouva o dílo -Údržba parku Metelkovy sady a parku u letního kina Předmětem smlouvy o dílo je zajištění údržby parku Metelkovy sady a parku u letního kina. Dokument PDF Smlouva o dílo - Údržba parku Metelkovy sady a parku u letního kina.pdf 874.65 KB
Smlouva o dílo - Zpracování studie na domov se zvláštním režimem Předmětem je vypracování studie na budovu Alzheimer centra u Domova důchodců Pohoda. Dokument PDF Smlouva o dílo.pdf 1.38 MB
Smlouva o dílo Prohlídka ocelového skeletu hal Vesecko č.p. 482 a č.p. 483 se zpracovanou dokumentací. Dokument PDF Smlouva o dílo DESMO.pdf 1.92 MB
Smlouva o dílo - Studie Bytový dům 5. května Smlouva o dílo na vypracování studie výstavby bytového domu v ulici 5. května, Turnov. Dokument PDF Smlouva o dílo.pdf 1.26 MB
Čištění a monitoring dešťové kanalizace na Vesecku Vyčištění a monitoring dešťové kanalizace v průmyslové zóně Vesecko Dokument PDF Objednávka a faktura.pdf 586.81 KB
Výstavba komunikace, plynovodu a veřejného osvětlení pro RD v bytové zóně Hruštice-Károvsko V rámci výstavby této etapy dojde k realizaci dvou nových částí komunikací v bytové zóně Hruštice-Károvsko. Bude se jednat o větev 101.8-A v délce 93,7bm a větev 101.10-A v délce 90,1bm. Dokument PDF Smlouva o dilo_Integra_site.pdf 5.05 MB
Fotbalové hřiště s umělou trávou Turnov Realizace zemního tělesa pod fotbalové hřiště. Dokument PDF Smlouva o dilo_Integra_zemni prace.pdf 2.79 MB
Podatelna-stavební úpravy Provedení stavebních úprav a sanace v podatelně MěÚ Turnov. Dokument PDF Smlouva o dilo, Tria Stav, podatelna.pdf 2.30 MB
Podatelna-stavební úpravy Dodatek ke smlouvě na stavební úpravy v podatelně MěÚ. Dokument PDF Dod.c.1 k SoD, Tria Stav, podatelna.pdf 778.93 KB
Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešního pláště Předmětem zakázky je demontáž stávající krytiny z asfaltových šindelů, oprava krovu, položení nové pálené krytiny (bobrovky). Dále bude opraveno přístupové schodiště a dřevěné dveře. Dokument PDF Smlova o dilo, DKK Stav, Valdstejn strecha.pdf 2.17 MB
Zefektivnění ohřevu vody – Penziony Žižkova č.p.2030, 2031, 2032, 2047, Turnov Zefektivnění ohřevu vody v penzionech s pečovatelskou službou Žižkova č.p.2030, 2031, 2032 a 2047 v Turnově. Jedná se o demontáž stávajícího zařízení na ohřev vody, následná dodávka a montáž nových nádob na centrální ohřev vody ( Městská teplárenská Turnov s.r.o.) pro 140 bytů. Dokument PDF Smlouva o dilo, zefektivneni ohrevu teple vodyPenziony Zizkova.pdf 1,004.44 KB
Oprava komunikace - Malý Rohozec-Mokřiny Oprava komunikace v úseku Malý Rohozec-Mokřiny Dokument PDF Smlouva o dilo_Oprava komunik.Maly Rohozec-Mokriny.pdf 1.34 MB
Výstavba komunikace, plynovodu a veřejného osvětlení pro RD v bytové zóně Hruštice-Károvsko Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.2.2016 Dokument PDF Dodatekc.1 ke Sml. o dilo_Integra.pdf 363.35 KB
Chodník v ulici Sobotecká, U zastávky, Turnov Předmětem stavby je vybudování chodníku v ulici Sobotecká v Turnově. Jedná se o vybourání stávajícího povrchu chodníku, vč. obrubníků a podkladních vrstev. Provedení nových podkladních vrstev ze štěrkodrti, pokládku obrubníků a pokládku zámkové dlažby. Práce budou realizovány dle požadavku Města Turnova. Město Turnov předloží skladbu zámkové dlažby( vzor a barvu). Termín prací bude koordinován s prováděním nové kanalizace ve stejné trase. Dokument PDF SOD - chodník v Sobotecké ulici.pdf 2.11 MB
Veřejné osvětlení v lici Sobotecká, U zastávky, Turnov Předmětem stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Sobotecká v Turnově. Jedná se o výměnu stávajícího kabelu a žárově zinkovaných stožárů vč. svítidel. Práce budou realizovány dle požadavku Města Turnova. Termín prací bude koordinován s prováděním nové kanalizace ve stejné trase.


Dokument PDF SOD - verejne osvetleni v Sobotecke ulici.pdf 1.88 MB
Oprava komunikace u Sokolovny Mašov Turnov Předmětem stavby je oprava komunikace u Sokolovny Mašov v Turnově. Jedná se o vyrovnání podkladu, osazení roondrainu – odvodnění, pokládka živičného povrchu 3 + 5 cm. Dále bude provedeno vybudování napojení chodníku ze zámkové dlažby, provedení podkladních vrstev ze štěrkodrti. Práce budou realizovány dle zpracované cenové nabídky a požadavků objednatele.
Dokument PDF SOD - oprava komunikace v Masove.pdf 1.20 MB
Oprava chodníku v sídlišti Výšinka Turnov Předmětem zakázky je oprava chodníku v sídlišti Přepeřská, odstranění betonových dlaždic, vybudování sadových obrubníků Dokument PDF Smlouva o dilo_chodnik Vysinka_TST_2016_06.pdf 1.23 MB
Kupní smlouva Nákup pozemků v k.ú. Turnov. Dokument PDF Kupni smlouva_pozemky_2016_06.pdf 1.75 MB
Kupní smlouva Nákup vánoční světelné výzdoby Dokument PDF kupní smlouva.pdf 1.35 MB
Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešního pláště Dodatek č.1 Dokument PDF Valdstejn_Dodatek c..1, DKK Stav_strecha kaple.pdf 444.27 KB
Chodník v ulici Sobotecká, U zastávky, Turnov Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci "Chodník v ulici Sobotecká, U zastávky, Turnov" Dokument PDF Dodatek c.1 ke SoD_chodnik Sobotecka-u zastavky.pdf 755.10 KB
Zhotovení parkovacího stání pro kamiony Turnov - Vesecko Vybudování parkovacího stání pro kamiony na Vesecku
dle zpracované cenové nabídky. Jedná se o odtěžení drnů a ornice, pokládku geotextílie,
zhotovení podkladních vrstev ze štěrkodrti v tl. 20 + 5 cm.
Dokument PDF Smlouva o dilo_parkovaci stani pro kamiony - Vesecko.pdf 1.20 MB
Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci Předmětem plnění je kompletní dodávka stavby „1. Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci,
2. Veřejné osvětlení u zámku Hrubý Rohozec a 3. Veřejné osvětlení na Vápeníku"
Dokument PDF Smlouva o dílo_Zikuda_stezka pro chodce_Maly Rohozec.pdf 4.02 MB
Oprava chodníku Zahradní ulice Turnov4 Provedení opravy stávajících chodníků v Zahradní ulici v Turnově-rozšíření vybourání stávajících silničních
obrubníků, odtěžení podkladních vrstev chodníků, osazení nových obrubníků, doplnění štěrkodrti , pokládku nového povrchu ze zámkové dlažby a živice.
Dokument PDF Smlouva o dilo_Oprava chodniku Zahradni ulice_TST.pdf 1.15 MB
Oprava komunikace Turnov - Károvsko Povedení opravy na místní komunikaci Turnov Károvsko - vybourání nebo odfrézování poškozených míst v komunikaci, výměna podkladních vrstev v tl. 35 cm, pokládku geotextilie a následná pokládka nového povrchu živice v tl. 2x5 cm. Dokument PDF Smlouva o dilo_Oprava komunikace Turnov-Karovsko_TST.pdf 1.14 MB
Osazení dopravních značek IZ 8a,b - ZONA 30 - 40ks Osazení dopravních značek IZ 8a,b zóna 30 v počtu 40 ks ve vilové oblasti kasáren - Turnov. Dokument PDF Smlouva o dilo_osazeni dopravnich znacek IZ_TST.pdf 1.15 MB
Hrad Valdštejn, kaple sv. Jana Nepomuckého – obnova střešního pláště Dodatek č.2 Dokument PDF 30 - Dod.č.2, DKK Stav, Valdštejn - střecha.pdf 921.24 KB
Smlouva o dílo "Oprava lávky pro pěší č.007 Turnov" a dodatek č.1 smlouva o dílo a dodatek č.1 Dokument PDF smlouva o dílo.pdf 2.45 MB
Smlouva o dílo - Turnov oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova Dokument PDF Smlouva o dílo - Turnov oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova.pdf 8.25 MB
Dodatek č.1 - smlouva o dílo - Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova Dokument PDF Dodatek č. 1 - smlouva o dílo - Turnov - oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova.pdf 5.82 MB
Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova Projektová dokumentace na Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova Dokument PDF 1950_18_MUTU.pdf 1.75 MB
Příkazní smlouva na veřejnou zakázku Technika pro modernizaci konektivity tří základních škol
v Turnově a dodávka počítačů pro 3 počítačové učebny11
Dokument PDF Prikazni smlouva_CEP_Konektivita.pdf 5.71 MB
Příkazní smlouva na veřejnou zakázku Vybavení 4 odborných učeben ve dvou základnách školách Dokument PDF Prikazni smlouva_CEP_Modernizace uceben.pdf 5.87 MB
Smlouva o dílo Zpracování studie proveditelnosti a konzultace k žádosti o dotaci na projekt -MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti Dokument PDF Smlouva o dilo_ERN_IROP-MS Zborovska.pdf 1.76 MB
Smlouva o dílo Zpracování studie proveditelnosti, CBA a konzultace k žádosti o dotaci do IROP k projektu - Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko Dokument PDF Smlouva o dilo_ERN_Denni stacionar_studie_2.orig.pdf 1.19 MB
Smlouva o dílo Zpracování studie proveditelnosti a konzultace k žádosti o dotaci na projekt - Chodník Turnov, Nádražní ulice. Dokument PDF Smlouva o dilo_ERN_Chodnik Nadrazni ulice.pdf 1.69 MB
Smlouva o dílo Zpracování studie proveditelnosti a konzultace k podání žádosti o dotaci na projekt - Chodník Turnov, Přepeřská ulice Dokument PDF Smlouva o dilo_ERN_Chodnik Preperska.pdf 1.71 MB
Smlouva o realizaci zakázky na zeleň u ZŠ 28.října revitalizace zeleně a úprava prostranství před ZŠ Turnov, 28.října 18 Dokument PDF Smlouva o realizaci zelene ZS 28.rijna.pdf 3.21 MB
Smlouva o realizaci zakázky na zeleň u ZŠ 28.října-Dodatek č.1 realizace zeleně a mobiliáře u ZŠ Turnov, 28.října Dokument PDF Dodatek c.1 ke Smlouve o realizaci zelene ZS 28.rijna .pdf 990.39 KB
Chodník ulice Přepeřská, Turnov Projekt řeší vybudování nového chodníku, který bude spojnicí pro pěší mezi Nádražní ulicí, Nudvojovickou ulicí a Přepeřskou ulicí v koordinaci se stavbou rekonstrukce komunikace 11/610 - hranice Libereckého kraje. Dokument PDF Smlouva o dílo.pdf 9.64 MB
Chodník ulice Přepeřská, Turnov Úprava termínu dokončení v koordinaci s rekonstrukcí silnice II/610 Dokument PDF Dodatek c.1_Chodnik Preperska.pdf 935.04 KB
Chodník ulice Přepeřská, Turnov Méněpráce a vícepráce během realizace stavebních prací. Dokument PDF Dodatek c.2_SoD_Chodnik Preperska.pdf 2.35 MB
Smlouva zpracování PD - Areál sboru hasičů města Turnova Dokument PDF Smlouva PD - Areál sboru hasičů města Turnova.pdf 1.01 MB
Smlouva o dílo s TST Sjezd komunikace Nad Šetřilovskem Dokument PDF OSM_21_927_SYS.pdf 1.85 MB
Smlouva o dílo Projektová dokumentace pro stavební úpravy odborných učeben v ZŠ Dokument PDF SoD_PD staveb.uprav uceben.pdf 4.87 MB
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo Projektová dokumentace pro stavební úpravy odborných učeben ZŠ Turnov Dokument PDF D1_ORM_21_1130_KRE_RS.pdf 2.17 MB
Smlouva o dílo Technické dokumentace - modernizace ZŠ 2.etapa Dokument PDF ORM_21_749_KRE2_RS.pdf 2.25 MB
Dodatek č.1 Technické dokumentace - modernizace ZŠ 2.etapa Dokument PDF D1_ORM_21_944_KRE_RS.pdf 1,020.25 KB
Dodatek č.2 Technické dokumentace - modernizace ZŠ 2.etapa Dokument PDF D2_ORM_21_1895_KRE_RS.pdf 1.20 MB
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ
Oprava místních komunikací v Turnově Opravy místních komunikací v Turnově - Kadeřavec,
Bukovina, Zd. Nejedlého, Daliměřice U Lip, Daliměřice u COOPU - pokládky živičných povrchů včetně potřebné úpravy podkladních vrstev, vyrovnání poklopů kanalizace, hrnků, úpravy krajnic, lokální výměny obrub.
Dokument PDF Skutečně uhrazená cena.pdf 219.98 KB
Stezka pro chodce a cyklisty k Malému Rohozci Skutečně uhrazená cena za dílo Dokument PDF Skutecne uhrazena cena_Stezka pro chodce a cyklisty Malý Rohozec_Zikuda.pdf 69.22 KB
Prohlídka ocelového skeletu hal Vesecko Prohlídka ocelového skeletu hal Vesecko č.p. 482 a 483 včetně zpracované dokumentace. Dokument PDF Skutečně uhrazená cena 363.25 KB
Chodník ulice Přepeřská, Turnov Dokument PDF Chodnik Preperska_skutecna cena_2020.pdf 195.30 KB
Skutečně uhrazená cena Skutečně uhrazená cena za dílo „Vodovodní přípojka pro objekty č.p. 201 a 377, Koňský trh, Turnov” je 400.076,00 Kč bez DPH, 484.091,96 Kč s DPH. Dokument PDF OSM_23_2207_KUM.pdf 11.39 MB