Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního centra v Turnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2020 24.08.2020 08:00
Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově
podlimitní Hodnocení 16.07.2020 07.08.2020 10:00
Regenerace panelového sídliště - Turnov, sídliště U nádraží - 7. etapa
podlimitní Příjem nabídek 16.07.2020 10.08.2020 10:00
DD Pohoda - rekonstrukce dvou výtahů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2020 10.08.2020 10:00
Pojištění Města Turnova
podlimitní Vyhodnoceno 21.05.2020 16.06.2020 10:00
"Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky