Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
"Turnov - rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2023 26.06.2023 10:00
„Zastávka u pivovaru Malý Rohozec vč. úpravy krajnice a stavby veřejného osvětlení"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2023 23.06.2023 10:00
Turnov – rozšíření městského kamerového a dohledového systému 2023 - 2. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2023 23.06.2023 09:00
Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, ul. Na Piavě
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 09.06.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace – „Komplexní stavební úpravy jídelny a spojovacího krčku ZŠ Turnov, Skálova včetně renovace gastro provozu – 2. kolo"
podlimitní Hodnocení 12.05.2023 31.05.2023 10:00
Doplnění rozvodů TUV do objektu Přepeřská 1449-50, Turnov – 2. kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2023 29.05.2023 10:00
Víceúčelové hřiště Turnov, ZŠ Mašov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2023 29.05.2023 10:00
Veřejné osvětlení v ulici Antonína Dvořáka, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2023 15.05.2023 10:00
Celková revitalizace veřejného osvětlení – Město Turnov
podlimitní Hodnocení 28.04.2023 19.05.2023 10:00
„Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Matěje, Turnov – Etapa I, část A1 a B1“
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.04.2023 12.05.2023 10:00
Výzva k účasti - předběžná tržní konzultace - Přístavba WMŠ
podlimitní Vyhodnoceno 10.03.2023 17.03.2023 12:00
Přístavba WC, novostavba skladu a oplocení v areálu letního kina Turnov - 2.kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2022 07.11.2022 10:00
Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace
podlimitní Hodnocení 01.07.2022 15.08.2022 10:00
Vestavba zimního stadionu v Turnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2020 14.01.2021 10:00
"Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 10:00
všechny zakázky