Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2020 20.11.2020 10:00
Výměna oken a dveří v objektu č.p. 1356 ulice Žižkova, Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2020 23.11.2020 10:00
Dokumentace pro stavební povolení - Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2020 27.11.2020 10:00
Zvyšování bezpečnosti chodců - chodník Mašovská ulice, Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.10.2020 20.11.2020 10:00
Změna č. 4 Územního plánu Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.10.2020 02.11.2020 12:00
"Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky