Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov
podlimitní Příjem nabídek 30.03.2023 20.04.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Lávka přes Stebenku"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 18.04.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Lávka přes Libuňku"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.03.2023 18.04.2023 10:00
Výzva k účasti - předběžná tržní konzultace - Přístavba WMŠ
podlimitní Vyhodnoceno 10.03.2023 17.03.2023 12:00
"Dodávka elektromateriálu"
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2023 27.03.2023 10:00
Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č. p. 1897, Turnov - IV
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2023 29.03.2023 10:00
Úpravy prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2023 30.03.2023 10:00
Nákup zařízení pro měření rychlosti – Turnov, Mašov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.03.2023 22.03.2023 10:00
Chodník z Kamence k čerpací stanici Benzina podél silnice I/35
podlimitní Hodnocení 13.02.2023 07.03.2023 09:00
Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č.p. 2047, ul. Žižkova, Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2023 28.02.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace „Dětská skupina Turnov“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.01.2023 30.01.2023 10:00
Zpracování architektonické studie – Turnov - zpřístupnění levého břehu Stebénky v úseku Struhy - ulice na Stebni
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.12.2022 17.01.2023 10:00
Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov - 2. kolo
podlimitní Vyhodnoceno 14.12.2022 13.01.2023 10:00
Přístavba WC, novostavba skladu a oplocení v areálu letního kina Turnov - 2.kolo
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.10.2022 07.11.2022 10:00
Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace
podlimitní Hodnocení 01.07.2022 15.08.2022 10:00
všechny zakázky