Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zpracování projektové dokumentace – Modernizace sběrného dvora Turnov, Vesecko V“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 29.07.2024 10:00
Výstavba dětské skupiny Turnov
podlimitní Příjem nabídek 01.07.2024 26.07.2024 10:00
Zajištění úklidových služeb 2024-2027 v objektech města Turnov
podlimitní Příjem nabídek 28.06.2024 22.07.2024 10:00
„Turnov, most M12 přes Libuňku – 2. kolo"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.06.2024 22.07.2024 10:00
Stavební úpravy - ordinace praktického lékaře v domě č. p. 2031, Žižkova, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2024 24.06.2024 10:00
„Výměna stávajících plastových oken za nová plastová okna s izolačními trojskly ve dvou tělocvičnách Základní školy Žižkova 518, 511 01 Turnov”
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.06.2024 21.06.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace – „Rekonstrukce lehkoatletického oválu a hřiště Turnov II včetně řešení inženýrských sítí"
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2024 01.07.2024 10:00
„Nákup dvou osobních vozů pro Městský úřad Turnov 2024"
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2024 20.06.2024 10:00
„Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov – 2. etapa"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.05.2024 17.06.2024 10:00
„Zateplení dvorní fasády radnice Turnov"
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2024 10.06.2024 10:00
Turnov - opravy místních komunikací a chodníků 2024
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2024 29.05.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Plnohodnotná základní škola Alešova, Turnov II"
nadlimitní Hodnocení 22.04.2024 25.06.2024 10:00
Rekonstrukce teplovodu Výšinka, Turnov, 1. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2024 21.02.2024 11:00
Turnov - areál Maškova zahrada přístavba a vestavba zimního stadionu – část přístavba (SO02)
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2023 10.10.2023 12:00
Výměna krovu a střešního pláště tribuny fotbalového stadionu Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2023 29.08.2023 10:00
všechny zakázky