Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektromateriálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2020 02.07.2020 10:00
DD Pohoda - rekonstrukce dvou výtahů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2020 30.06.2020 10:00
Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce silnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2020 16.06.2020 10:00
Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č.p. 1897, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2020 15.06.2020 10:00
Nákladní automobil se svozovou nástavbou pro komunální odpad – TOS Turnov II.
podlimitní Hodnocení 22.05.2020 11.06.2020 10:00
Pojištění Města Turnova
podlimitní Vyhodnoceno 21.05.2020 16.06.2020 10:00
Dodávka nábytku do objektu Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2020 25.05.2020 10:00
"Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky