Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup konvektomatu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2018 26.03.2018 12:00
Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v SVČ Žlutá ponorka, Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.03.2018 06.04.2018 13:00
Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část B
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2018 16.03.2018 12:00
Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2018 20.03.2018 13:00
Nájem automobilu včetně zařízení pro měření rychlosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2018 09.03.2018 08:00
Opravy místních komunikací v Turnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.02.2018 05.03.2018 10:00
Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v Turnově, ul. 28. října č.p. 812 a č.p. 1335 v Turnově
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 26.03.2018 16:00
Modernizace kotelny ZŠ Skálova, Skálova 600, 511 01 Turnov
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2018 05.03.2018 13:15
Zpracování projektové dokumentace - Domov se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2018 28.02.2018 10:00
Výměna okenních výplní objektu radnice č.p. 1 v Turnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2018 13.02.2018 13:00
Gymnázium - oprava čelní fasády
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2018 19.02.2018 12:00
Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2018 19.02.2018 12:00
Městský fotbalový stadion Turnov – stavební úpravy šatnového objektu parc.č. 1839/5, 1839/12
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2018 06.02.2018 14:00
Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova, č.p. 525
podlimitní Hodnocení 15.01.2018 08.03.2018 14:00
Výměna oken v BD Bezručova č.p. 1054 a 1055, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.01.2018 31.01.2018 14:00
všechny zakázky