Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka posypové soli
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.09.2021 29.09.2021 10:00
Zajištění zimní údržby komunikací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.09.2021 22.09.2021 10:00
Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.08.2021 24.09.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace - Regenerace sídliště Výšinka, Turnov
podlimitní Hodnocení 18.08.2021 07.09.2021 10:00
Oprava pravé části chodníku v ulici Jana Palacha, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2021 07.09.2021 10:00
Výměna oken a dveří v objektu č.p. 1449 a 1450 Přepeřská, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.08.2021 07.09.2021 10:00
Vestavba zimního stadionu v Turnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2020 14.01.2021 10:00
"Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky