Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumenace - rozšíření parkovacích míst v ulici Žižkova, Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 30.09.2019 10:00
Vybudování dešťové kanalizace - Vesecko, ul. Palackého a autobusové nádraží v Turnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 30.09.2019 12:00
Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 23.09.2019 12:00
dodávka posypové soli
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2019 23.09.2019 10:00
MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší tří let
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.09.2019 27.09.2019 10:00
Dětské hřiště Mašov
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2019 16.09.2019 10:00
Dodávka techniky pro 3 počítačové učebny
podlimitní Příjem nabídek 02.09.2019 18.09.2019 10:00
dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 20.02.2019 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky