Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Obchodní a hotelová škola Turnov - výměna krytiny nad aulou
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 14.02.2020 12:00
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 10.02.2020 10:00
Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově
podlimitní Příjem nabídek 20.01.2020 24.02.2020 10:00
Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové komunikace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.01.2020 03.02.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace - veřejné osvětlení Károvsko, Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2020 27.01.2020 10:00
Výkon TDS - Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.01.2020 27.01.2020 10:00
Výkon TDS - Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2020 24.01.2020 10:00
Výměna dvou kotlů v objektu č.p. 84 ve Skálově ulici, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 12.12.2019 17.01.2020 12:00
Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.12.2019 06.01.2020 10:00
ZŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.12.2019 06.01.2020 10:00
Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov
podlimitní Vyhodnoceno 22.10.2019 06.01.2020 10:00
Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897
podlimitní Vyhodnoceno 14.10.2019 06.01.2020 10:00
Zajištění zimní údržby místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.09.2019 05.10.2019 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky