Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pronájem sloupů veřejného osvětlení na umístění reklamy
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.10.2020 23.10.2020 10:00
Zahradní a krajinářské úpravy domova se zvláštním režimem v Turnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.10.2020 21.10.2020 10:00
Změna č. 4 Územního plánu Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2020 02.11.2020 12:00
Dodávka úklidových a domovnických prací v budovách MěÚ čp. 335 a čp. 466
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2020 12.10.2020 10:00
Zajištění zimní údržby místních komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.09.2020 29.09.2020 10:00
Pojištění zastupitelů Města Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.09.2020 15.09.2020 10:00
"Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky