Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka zdravotních prostředků do objektu Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2019 06.01.2020 10:00
ZŠ 28. října - stavební úpravy pro imobilní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2019 06.01.2020 10:00
Nákladní automobil se svozovou nástavbou pro komunální odpad – TOS Turnov
podlimitní Příjem nabídek 28.11.2019 16.12.2019 10:00
Zpracování studie posouzení dopravního systému ve městě Turnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2019 11.12.2019 10:00
Zpracování inženýrsko-geologického průzkumu Turnov - Daliměřice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2019 09.12.2019 10:00
dodávka pneu
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2019 28.11.2019 10:00
Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.11.2019 25.11.2019 10:00
Polyfunkční komunitní centrum ul. Skálova, Turnov
podlimitní Příjem nabídek 22.10.2019 06.01.2020 10:00
Zateplení bytového domu Turnov, Granátová 1897
podlimitní Příjem nabídek 14.10.2019 06.01.2020 10:00
Modernizace odborných učeben ve dvou ZŠ Turnov
nadlimitní Hodnocení 04.10.2019 09.12.2019 10:00
Zajištění zimní údržby místních komunikací
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.09.2019 05.10.2019 10:00
dodávka posypové soli
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2019 23.09.2019 10:00
dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 20.02.2019 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky