Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace "Plnohodnotná základní škola Alešova, Turnov II"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 878
Systémové číslo: P24V00000034
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-017281
Datum zahájení: 22.04.2024
Nabídku podat do: 25.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace "Plnohodnotná základní škola Alešova, Turnov II"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro úpravu tří budov na základní školu v Turnově.
Projektová dokumentace "Plnohodnotná základní škola Alešova, Turnov II“ bude vypracována v souladu s architektonickou studií „Studie proveditelnosti plnohodnotné základní školy Alešova, Turnov II“ (Ing. arch. Václav Hájek, srpen 2023).
Předmětem veřejné zakázky je:
a) Vypracování dokumentace pro vydání povolení stavebního záměru včetně propočtu nákladů stavby.
b) Kompletní inženýrská činnost, tj. projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a správci sítí, zajištění vydání příslušných povolení. Na výzvu zadavatele předloží zhotovitel stav průběhu inženýrské činnosti obsahující seznam dotčených orgánů, správců inž. sítí a dalších subjektů, jejichž vyjádření je požadováno stavebním úřadem, a informaci o průběhu vyřízení jednotlivých vyjádření, stanovisek a souhlasů.
c) Průběžné konzultace s autorem architektonické studie. Dále součinnost s příslušným technickým pracovníkem zadavatele: V průběhu plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen poskytnout zadavateli min. 3x konzultaci ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení a minimálně 3x konzultaci ve fázi zpracování dokumentace pro provádění stavby a 3x konzultaci návrhu interiéru. Při těchto konzultacích formou koordinačních jednání seznámit zadavatele se způsobem plnění předmětu veřejné zakázky. Zadavatel a autor architektonické studie na konzultačních schůzkách plnění předmětu veřejné zakázky odsouhlasí.
V případě potřeby projednání a účast v komisích města a orgánech města.
d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby.
e) Vypracování projektu interiéru.
f) Vypracování neoceněného a oceněného soupisu prací (rozpočtu) dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., rozpočet bude zpracován v aktuální cenové úrovni.
g) Dozor projektanta, který bude prováděn po dobu realizace stavby, na základě výzvy zadavatele.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy