Přehled profilů zadavatelů

Název IČO
Kulturní centrum Turnov, s.r.o. 25958941
Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace 71173854
MĚSTO TURNOV 00276227
Městská knihovna Antonína Marka Turnov 00498858
Městská sportovní Turnov, s.r.o. 25941640
Městská teplárenská Turnov, s.r.o. 25259661
Středisko pro volný čas dětí a mládeže 00855022
Technické služby Turnov, s.r.o. 25260260
Turnovské odpadové služby, s.r.o. 05571065
Turnovské památky a cestovní ruch,příspěvková organizace Města Turnova 00371360
Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace 00856126
Základní škola Turnov, Skálova 600, příspěvková organizace 00854794
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace 00855049
Základní umělecká škola Turnov, náměstí Českého ráje 5 70946086
Zdravotně sociální služby Turnov, příspěvková organizace 00854883