Profil zadavatele: Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Turnov, 28. října 18, příspěvková organizace
  • IČO: 00856126
  • Adresa:
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.turnov.cz/profile_display_8.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Modernizace datových sítí v ZŠ Turnov, 28. října
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2019 02.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016