Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup konvektomatu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.03.2018 26.03.2018 12:00
Vybudování učebny pro mineralogii a keramiku v SVČ Žlutá ponorka, Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.03.2018 06.04.2018 13:00
Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, část B
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2018 16.03.2018 12:00
Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2018 20.03.2018 13:00
Nájem automobilu včetně zařízení pro měření rychlosti
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.02.2018 09.03.2018 08:00
Opravy místních komunikací v Turnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.02.2018 05.03.2018 10:00
Změna zdroje tepla v objektech DD Pohoda a ubytovny pro nemocnici v Turnově, ul. 28. října č.p. 812 a č.p. 1335 v Turnově
podlimitní Příjem nabídek 13.02.2018 26.03.2018 16:00
Modernizace kotelny ZŠ Skálova, Skálova 600, 511 01 Turnov
podlimitní Vyhodnoceno 12.02.2018 05.03.2018 13:15
Zpracování projektové dokumentace - Domov se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2018 28.02.2018 10:00
Oprava domu - Žižkova ulice, Turnov, č.p. 1356 - zateplení štítu
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 14.02.2018 14:00
Výměna okenních výplní objektu radnice č.p. 1 v Turnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2018 13.02.2018 13:00
Gymnázium - oprava čelní fasády
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2018 19.02.2018 12:00
Výměna sportovních povrchů na venkovním hřišti u obchodní a hotelové školy
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.01.2018 19.02.2018 12:00
Zpracování projektové dokumentace na akci: Hrad Valdštejn - stabilizace skalního podloží
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2018 07.02.2018 12:00
Městský fotbalový stadion Turnov – stavební úpravy šatnového objektu parc.č. 1839/5, 1839/12
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.01.2018 06.02.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6  ››