Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka - přístavba Waldorfské MŠ Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2024 26.02.2024 10:00
„Oprava dešťové kanalizace včetně komunikace na Malém Rohozci, lokalita U knihovny"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2024 26.02.2024 10:00
„EPS pro objekt DD Pohoda, ul. 28. října, č.p. 812, Turnov"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2024 21.02.2024 10:00
Dodávka pneumatik včetně montáže
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2024 19.02.2024 10:00
Rekonstrukce teplovodu Výšinka, Turnov, 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2024 21.02.2024 11:00
Zpevněné plochy v areálu Gymnázia Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2024 14.02.2024 10:00
Oprava střechy gymnázia v Turnově – část A
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2024 14.02.2024 10:00
Redigitalizace Kina Sféra Turnov
podlimitní Příjem nabídek 26.01.2024 29.02.2024 10:00
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2024 31.01.2024 10:00
Provádění provozních kontrol herních a sportovních zařízení, odstranění závad zjištěných při těchto kontrolách a závad zjištěných při Roční odborné technické kontrole.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2024 26.01.2024 10:00
Vybudování učebny polytechniky v ZŠ Turnov, 28.října 18
VZ malého rozsahu Objednáno 14.12.2023 21.12.2023 00:00
Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2023 18.12.2023 10:00
„Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektů Technických služeb Turnov, s.r.o. Sobotecká 2055“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2023 05.12.2023 10:00
Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko - Turnov - I. etapa a Příjezdová komunikace DEK Vesecko - Turnov
podlimitní Vyhodnoceno 14.11.2023 18.12.2023 10:00
„Energeticko úsporné opatření - foukaná izolace do stropní konstrukce, ZŠ Skálova 600, Turnov"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2023 04.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››