Profil zadavatele: MĚSTO TURNOV

  • Název: MĚSTO TURNOV
  • IČO: 00276227
  • Adresa:
    Antonína Dvořáka 335
    51101 Turnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.turnov.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 631341
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00276227

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace zeleně v ulici Mírová, Turnov – I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 31.05.2024 10:00
Turnov - opravy místních komunikací a chodníků 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2024 29.05.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Plnohodnotná základní škola Alešova, Turnov II"
nadlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 03.06.2024 10:00
Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda v Turnově
podlimitní Hodnocení 27.03.2024 17.04.2024 10:00
„Úpravy prostranství - Alej Legií 2016 a BD Žižkova 520"
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2024 12.04.2024 10:00
„Oprava chodníku Žižkova ulice"
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2024 12.04.2024 10:00
Vybudování výtvarného ateliéru ve Žluté ponorce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2024 15.04.2024 10:00
Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, II. část
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2024 02.04.2024 10:00
Fotovoltaické elektrárny Turnov - dodávka a instalace
podlimitní Vyhodnoceno 08.03.2024 02.04.2024 10:00
Technický dozor stavebníka - přístavba Waldorfské MŠ Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2024 26.02.2024 10:00
„Oprava dešťové kanalizace včetně komunikace na Malém Rohozci, lokalita U knihovny"
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2024 26.02.2024 10:00
„EPS pro objekt DD Pohoda, ul. 28. října, č.p. 812, Turnov"
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2024 21.02.2024 10:00
Zpevněné plochy v areálu Gymnázia Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2024 14.02.2024 10:00
Oprava střechy gymnázia v Turnově – část A
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2024 14.02.2024 10:00
Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2023 18.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››