Profil zadavatele: Technické služby Turnov, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2019 20.02.2019 10:00
Elektromobil pro ekologii Turnova, Turnov, okres Semily
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2018 03.12.2018 16:00
nákup elektromateriálu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2018 30.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016