Profil zadavatele: Technické služby Turnov, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Automobil - univerzální nosič komunální techniky - kategorie samojízdný pracovní stroj do 5,6 t-TS Turnov
podlimitní Příjem nabídek 26.04.2021 17.05.2021 10:00
Dodávka živičné směsi
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2021 29.04.2021 10:00
Opravy komunikací tryskovou metodou
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2021 07.04.2021 10:10
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2021 11.02.2021 10:00
Dodávka elektromateriálu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 02.07.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016