Profil zadavatele: Technické služby Turnov, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění zimní údržby komunikací
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.09.2022 26.09.2022 10:00
"Automobil - univerzální nosič komunální techniky - kategorie samojízdný pracovní stroj do 5,6 t"
podlimitní Zadáno 18.05.2022 08.06.2022 10:00
Dodávka živičné směsi
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2022 02.05.2022 10:00
Provádění provozních kontrol herních a sportovních zařízení a následné odstranění zjištěných závad.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 24.02.2022 11:00
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2022 14.02.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016