Profil zadavatele: Technické služby Turnov, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka živičné směsi
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2024 13.05.2024 10:00
"Dodávka elektromateriálu"
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2024 20.03.2024 10:00
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2024 31.01.2024 10:00
Provádění provozních kontrol herních a sportovních zařízení, odstranění závad zjištěných při těchto kontrolách a závad zjištěných při Roční odborné technické kontrole.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2024 26.01.2024 10:00
„Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektů Technických služeb Turnov, s.r.o. Sobotecká 2055“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2023 05.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016