Profil zadavatele: Technické služby Turnov, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka živičné směsi
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023 26.04.2023 10:00
"Dodávka elektromateriálu"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 27.03.2023 10:00
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2023 24.01.2023 10:00
Provádění provozních kontrol herních a sportovních zařízení a následné odstranění zjištěných závad.
VZ malého rozsahu Zadáno 08.02.2022 24.02.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016