Profil zadavatele: Technické služby Turnov, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2021 11.02.2021 10:00
Zajištění zimní údržby místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2020 29.09.2020 10:00
Dodávka elektromateriálu
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2020 02.07.2020 10:00
Dodávka živičné směsi
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 23.04.2020 10:00
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 10.02.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016