Profil zadavatele: Technické služby Turnov, s.r.o.


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Opravy komunikací tryskovou metodou
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2020 23.03.2020 10:00
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 10.02.2020 10:00
Zajištění zimní údržby místních komunikací
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2019 05.10.2019 10:00
dodávka posypové soli
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2019 23.09.2019 10:00
nákup elektromateriálu
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2018 30.05.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016