Profil zadavatele: Turnovské odpadové služby, s.r.o.

  • Název: Turnovské odpadové služby, s.r.o.
  • IČO: 05571065
  • Adresa:
    Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.turnov.cz/profile_display_287.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Zpracování projektové dokumentace – Modernizace sběrného dvora Turnov, Vesecko IV.“
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2024 08.04.2024 10:00
„Likvidace stavebního odpadu-převzetí do vlastnictví, rozdrcení, vytřídění, a zpětný odprodej recyklátu.“
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2024 03.04.2024 10:00
Dodávka pneumatik včetně montáže
VZ malého rozsahu Zadáno 30.01.2024 19.02.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016