Profil zadavatele: Turnovské odpadové služby, s.r.o.

  • Název: Turnovské odpadové služby, s.r.o.
  • IČO: 05571065
  • Adresa:
    Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.turnov.cz/profile_display_287.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
"Zpracování projektové dokumentace - Modernizace sběrného dvora Turnov, Vesecko III"
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2023 28.11.2023 10:00
Dodávka pneumatik včetně montáže
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2023 25.01.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016