Profil zadavatele: Turnovské odpadové služby, s.r.o.

  • Název: Turnovské odpadové služby, s.r.o.
  • IČO: 05571065
  • Adresa:
    Sobotecká 2055, 511 01 Turnov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.turnov.cz/profile_display_287.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení