Veřejná zakázka: „Turnov, most M12 přes Libuňku – 2. kolo"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 892
Systémové číslo: P24V00000048
Datum zahájení: 28.06.2024
Nabídku podat do: 22.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Turnov, most M12 přes Libuňku – 2. kolo"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je provedení celkové rekonstrukce mostu ev.č. 012, který převádí silnici přes vodní tok Libuňka. Most se nachází v intravilánu města Turnov v katastrálním území Mašov u Turnova. Rekonstrukce spočívá v úplné výměně nosné konstrukce i spodní stavby. Stávající most bude kompletně zdemolován a nahrazen novým.
Oprava mostu je vyvolána špatným stavebním stavem. Současné šířkové uspořádání je vyhovující.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) nebo v listinné podobě, a to buď osobně do podatelny městského úřadu nebo poštou na adresu Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy