Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumenace - rozšíření parkovacích míst v ulici Žižkova, Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 30.09.2019 10:00
Vybudování dešťové kanalizace - Vesecko, ul. Palackého a autobusové nádraží v Turnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.09.2019 30.09.2019 12:00
Výsadba izolační zeleně na pozemcích p. č. 1991 a 1992/7 v k. ú. Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.09.2019 23.09.2019 12:00
dodávka posypové soli
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2019 23.09.2019 10:00
MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší tří let
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.09.2019 27.09.2019 10:00
Dodávka techniky pro 3 počítačové učebny
podlimitní Příjem nabídek 02.09.2019 18.09.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016