Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Turnov – rozšíření městského kamerového a dohledového systému 2023 - 2. kolo
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.06.2023 23.06.2023 09:00
Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, ul. Na Piavě
podlimitní Příjem nabídek 22.05.2023 09.06.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace – „Komplexní stavební úpravy jídelny a spojovacího krčku ZŠ Turnov, Skálova včetně renovace gastro provozu – 2. kolo"
podlimitní Hodnocení 12.05.2023 31.05.2023 10:00
Doplnění rozvodů TUV do objektu Přepeřská 1449-50, Turnov – 2. kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.05.2023 29.05.2023 10:00
Víceúčelové hřiště Turnov, ZŠ Mašov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.05.2023 29.05.2023 10:00
Veřejné osvětlení v ulici Antonína Dvořáka, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.04.2023 15.05.2023 10:00
Celková revitalizace veřejného osvětlení – Město Turnov
podlimitní Hodnocení 28.04.2023 19.05.2023 10:00
„Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Matěje, Turnov – Etapa I, část A1 a B1“
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.04.2023 12.05.2023 10:00
Dodávka živičné směsi
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2023 26.04.2023 10:00
Nákladní automobil se svozovou nástavbou pro komunální odpad
podlimitní Zadáno 04.04.2023 27.04.2023 10:00
Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov
podlimitní Zadáno 30.03.2023 20.04.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Lávka přes Stebenku"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 18.04.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Lávka přes Libuňku"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 18.04.2023 10:00
Výzva k účasti - předběžná tržní konzultace - Přístavba WMŠ
podlimitní Vyhodnoceno 10.03.2023 17.03.2023 12:00
"Dodávka elektromateriálu"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 27.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››