Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka elektromateriálu
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2020 02.07.2020 10:00
DD Pohoda - rekonstrukce dvou výtahů
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2020 30.06.2020 10:00
Silnice III/28719 Turnov, rekonstrukce silnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2020 16.06.2020 10:00
Rekonstrukce bytů v ul. Granátová č.p. 1897, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.06.2020 15.06.2020 10:00
Nákladní automobil se svozovou nástavbou pro komunální odpad – TOS Turnov II.
podlimitní Hodnocení 22.05.2020 11.06.2020 10:00
Pojištění Města Turnova
podlimitní Vyhodnoceno 21.05.2020 16.06.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová, Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2020 01.06.2020 10:00
Nákup školního nábytku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.05.2020 05.05.2020 11:00
Dodávka nábytku do objektu Domu se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
podlimitní Vyhodnoceno 04.05.2020 25.05.2020 10:00
Výstavba kanalizační přípojky po č.p. 990 na st.p.č. 3263, k.ú. Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2020 06.05.2020 10:00
"Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 10:00
Dodávka živičné směsi
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 23.04.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace na přestavbu objektu bývalé kotelny v ulici Přepeřská v Turnově na kovářský ateliér
VZ malého rozsahu Zrušeno 09.03.2020 27.03.2020 12:00
Opravy komunikací tryskovou metodou
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 23.03.2020 10:00
Oprava komunikace Kadeřavec - Kouty a parkovací plochy ve Studentské ulici
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2020 23.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››