Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna krovu a střešního pláště tribuny fotbalového stadionu Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2023 29.08.2023 10:00
Údržba zeleně v Turnově
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 27.09.2023 10:00
Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, ul. Na Piavě, vč. přípojek pro pozemek č. 1005/8, k.ú. Turnov – 2. kolo
podlimitní Zadáno 31.07.2023 17.08.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace – Fotovoltaické elektrárny Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 10.07.2023 10:00
Úpravy prostranství před ZŠ Žižkova, Turnov - 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 10.07.2023 10:00
"Turnov - rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 26.06.2023 10:00
„Zastávka u pivovaru Malý Rohozec vč. úpravy krajnice a stavby veřejného osvětlení"
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 23.06.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace – „Komplexní stavební úpravy jídelny a spojovacího krčku ZŠ Turnov, Skálova včetně renovace gastro provozu – 2. kolo"
podlimitní Zadáno 12.05.2023 31.05.2023 10:00
Doplnění rozvodů TUV do objektu Přepeřská 1449-50, Turnov – 2. kolo
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 29.05.2023 10:00
Celková revitalizace veřejného osvětlení – Město Turnov
podlimitní Zadáno 28.04.2023 19.05.2023 10:00
„Oprava hřbitovní zdi u kostela sv. Matěje, Turnov – Etapa I, část A1 a B1“
VZ malého rozsahu Zadáno 13.04.2023 12.05.2023 10:00
Přístavba Waldorfské mateřské školy Turnov
podlimitní Zadáno 30.03.2023 20.04.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Lávka přes Stebenku"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 18.04.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Lávka přes Libuňku"
VZ malého rozsahu Zadáno 29.03.2023 18.04.2023 10:00
Výzva k účasti - předběžná tržní konzultace - Přístavba WMŠ
podlimitní Vyhodnoceno 10.03.2023 17.03.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8  ››