Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Redigitalizace Kina Sféra Turnov
podlimitní Zadáno 26.01.2024 29.02.2024 10:00
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2024 31.01.2024 10:00
Provádění provozních kontrol herních a sportovních zařízení, odstranění závad zjištěných při těchto kontrolách a závad zjištěných při Roční odborné technické kontrole.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2024 26.01.2024 10:00
Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2023 18.12.2023 10:00
„Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektů Technických služeb Turnov, s.r.o. Sobotecká 2055“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2023 05.12.2023 10:00
Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko - Turnov - I. etapa a Příjezdová komunikace DEK Vesecko - Turnov
podlimitní Zadáno 14.11.2023 18.12.2023 10:00
„Energeticko úsporné opatření - foukaná izolace do stropní konstrukce, ZŠ Skálova 600, Turnov"
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2023 04.12.2023 10:00
Technický dozor stavebníka a BOZP – Nová knihovna v Turnově
podlimitní Zadáno 12.10.2023 07.11.2023 10:00
„Úpravy parčíku Turnov – Daliměřice“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 16.10.2023 10:00
Retoping atletické dráhy a technických sektorů
podlimitní Zadáno 21.09.2023 10.10.2023 12:00
Turnov - areál Maškova zahrada přístavba a vestavba zimního stadionu – část přístavba (SO02)
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2023 10.10.2023 12:00
Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
nadlimitní Zadáno 07.09.2023 17.01.2024 10:00
Firewall pro Městský úřad Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2023 11.09.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce střechy objektu Zborovská 519, Turnov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2023 30.08.2023 10:00
„Pojištění Města Turnov"
nadlimitní Zadáno 10.08.2023 18.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7  ››