Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace – Fotovoltaické elektrárny Turnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 809
Systémové číslo: P23V00000038
Datum zahájení: 19.06.2023
Nabídku podat do: 10.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace – Fotovoltaické elektrárny Turnov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování čtyř projektových dokumentací pro provádění stavby na instalaci fotovoltaických elektráren (dále FVE) na střechy čtyř objektů v majetku města Turnov, případně obchodních společností v jeho vlastnictví:
1. Nová radnice, Skálova 466, 511 01 Turnov
2. Základní škola Turnov, Žižkova 518, 511 01 Turnov
3. Polyfunkční komunitní centrum, Skálova 2336, 511 01 Turnov
4. Kulturní centrum Střelnice, Markova 311, 511 01 Turnov
Charakteristiky budov včetně nákresu orientačního umístění fotovoltaických panelů na střechách jsou předmětem přílohy č. 7 „Charakteristika objektů pro FVE Turnov“.
Podrobněji je předmět veřejné zakázky specifikován v příloze č. 6 „Technická specifikace“.
Projektová dokumentace bude zpracována na základě zadavatelem poskytnuté projektové dokumentace budov dotčených záměrem na instalaci FVE ve stupních DPS nebo DSP, které budou obsahovat minimálně půdorysy střech, řezy, dokumentace elektroinstalace. Relevantní části dokumentace staveb ve formátu .pdf jsou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 5).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) nebo v listinné podobě, a to buď osobně do podatelny městského úřadu, nebo poštou na adresu Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky