Veřejná zakázka: „Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov – 2. etapa"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 885
Systémové číslo: P24V00000041
Datum zahájení: 27.05.2024
Nabídku podat do: 17.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov – 2. etapa"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov dle projektové dokumentace vypracované panem Františkem Ovečkou, z 07/2016 (dle této dokumentace byla realizována pole P1 a P2 a dva díly z pole P3 v návaznosti na P2) a z aktualizace této projektové dokumentace z 12/2023 a z výkazu výměr. V této veřejné zakázce bude realizována pouze 2. etapa – pole P3 a pole P4a, P4b a P4c.
Jedná se o opravu stávajícího oplocení provedeného z kamenné podezdívky a cihelné vyzdívky plotových dílců a dělících sloupků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) nebo v listinné podobě, a to buď osobně do podatelny městského úřadu nebo poštou na adresu Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky