Veřejná zakázka: „Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov – 2. etapa"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 885
Systémové číslo: P24V00000041
Datum zahájení: 27.05.2024
Nabídku podat do: 17.06.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov – 2. etapa"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je oprava oplocení hřbitova Pelešany, Turnov dle projektové dokumentace vypracované panem Františkem Ovečkou, z 07/2016 (dle této dokumentace byla realizována pole P1 a P2 a dva díly z pole P3 v návaznosti na P2) a z aktualizace této projektové dokumentace z 12/2023 a z výkazu výměr. V této veřejné zakázce bude realizována pouze 2. etapa – pole P3 a pole P4a, P4b a P4c.
Jedná se o opravu stávajícího oplocení provedeného z kamenné podezdívky a cihelné vyzdívky plotových dílců a dělících sloupků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) nebo v listinné podobě, a to buď osobně do podatelny městského úřadu nebo poštou na adresu Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy