Veřejná zakázka: Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 645
Systémové číslo: P21V00000059
Datum zahájení: 26.08.2021
Nabídku podat do: 24.09.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Městský park Turnov - Etapa 4a - Jezírko a tůňky
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace tří vodních prvků dle projektové dokumentace ateliéru AND, spol. s r.o., z května 2021 a výkazu výměr. V roce 2020 byla do městského parku u letního kina přivedena užitková voda pomocí potrubí od Domova se zvláštním režimem a vedena napříč parkem formou nezpevněného koryta potůčku do vpusti v prostoru Na Sboře. Za účelem zadržení vody a vyšší retence do půdy v parku bude v horní části potůčku odkloněno koryto do oblouku a na něm vytvořeny tři přírodní vodní prvky - dvě meandrové tůňky a přírodní jezírko (větší tůňka). Jezírkem a tůňkami tak bude protékat potůček, který bude prodloužen na 220m oproti současným 168 m a bude dále pokračovat ve stávajícím korytu napříč parkem do zmíněné vpusti v prostoru Na Sboře. Tůně o celkové ploše vodní hladiny 193m2 (A-141m2, B-31 m2 a C-21m2) mají rozsah, který nevyžaduje žádné povolení vodoprávního úřadu. Realizace vodních prvků respektuje standardy AOPK ČR - Vytváření a obnova tůní (B02 001:2014).
Mezi tůní B a tůní C bude rozšířená mělčina osazená kamennými šlapáky umožňující přechod. Předem zapěstované rohože umožňují rychlé uchycení kořenů rostlin k podkladu, čímž je docíleno okamžitého stabilizačního efektu. Zapojená břehová vegetace pak chrání břehy před vodní i větrnou erozí.
Břehová vegetace bude významnou složkou vodních ekosystémů. Bohatý kořenový systém rostlin zlepšuje samočistící schopnosti vodního toku. Část opevnění břehu jezírka bude zajištěno kameny (kamenná kaskáda).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 144 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Semily

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) nebo v listinné podobě na podatelnu zadavatele

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy