Veřejná zakázka: Nákup zařízení pro měření rychlosti – Turnov, Mašov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 780
Systémové číslo: P23V00000009
Datum zahájení: 06.03.2023
Nabídku podat do: 22.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup zařízení pro měření rychlosti – Turnov, Mašov
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup jednoho zařízení pro obousměrné úsekové měření rychlosti se zabezpečením provozu zakoupeného zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o provedeném měření do softwarové aplikace ve vlastnictví zadavatele, servis a údržba v délce 24 měsíců od převzetí dodávky zadavatelem, tedy od uvedení zařízení do provozu.

Měřící zařízení bude umístěno na silnici III/27926 v lokalitě Turnov, Mašov a to na předem připravené nosiče ve vlastnictví zadavatele.

Nakoupené zařízení musí umožnit certifikované úsekové měření rychlosti vozidel na určeném místě, musí automaticky zaznamenávat přestupky, které budou zobrazovány, bezpečné ukládány a následně automaticky předávány do programového vybavení zadavatele.
V rámci plnění veřejné zakázky dodavatel zabezpečí dodání potřebného měřícího zařízení a jeho instalaci, dále zajistí následné oživení zařízení, napojení zařízení na zadavatelem připravené konstrukce a připravený zdroj elektrické energie, bude zařízení udržovat v řádném a provozuschopném stavu, zajišťovat jeho servis, údržbu a pravidelné certifikované ověření, a to v délce 24 měsíců. Spotřebu el. energie měřičů rychlosti hradí zadavatel – není součástí zakázky. Náklady na přenos dat hradí zadavatel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) nebo v listinné podobě, a to buď osobně do podatelny městského úřadu, nebo poštou na adresu Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky