Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 5.95 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce ležatých rozvodů a stoupaček teplé a studené vody č.p. 2030, ul. Žižkova, Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2020 02.03.2020 10:00
Bytová zóna Hruštice-Károvsko, etapa VII.
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2020 16.03.2020 10:00
Úklidové práce v budovách č.p. 335 a č.p. 466
podlimitní Příjem nabídek 14.02.2020 16.03.2020 10:00
Nová autobusová zastávka Turnov - Lidl
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2020 24.02.2020 10:00
Výměna sportovního povrchu na venkovním hřišti u ZŠ 28. října
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2020 24.02.2020 10:00
Gymnázium - výměna kotlů
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 24.02.2020 10:00
Žlutá ponorka - změna vytápění
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.02.2020 24.02.2020 10:00
Výsadba izolační zeleně na pozemcích p.č. 1991 a 1992/7 v k.ú. Turnov"
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.01.2020 10.02.2020 10:00
Obchodní a hotelová škola Turnov - výměna krytiny nad aulou
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.01.2020 14.02.2020 12:00
Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově
podlimitní Hodnocení 20.01.2020 24.02.2020 10:00
Průmyslová zóna Vesecko, chodník a rekonstrukce přístupové komunikace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.01.2020 03.02.2020 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky