Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování prováděcí dokumentace novostavby knihovny v Turnově
podlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 16.12.2022 10:00
"Zpracování projektové dokumentace - Modernizace sběrného dvora Turnov, Vesecko"
podlimitní Hodnocení 02.11.2022 23.11.2022 10:00
Nájem zařízení pro měření rychlosti
nadlimitní Hodnocení 17.10.2022 16.11.2022 10:00
Přístavba WC, novostavba skladu a oplocení v areálu letního kina Turnov - 2.kolo
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.10.2022 07.11.2022 10:00
Dodávka úklidových a domovnických prací v budovách MěÚ čp. 335 a čp. 466
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2022 03.10.2022 10:00
Táborová základna MěÚ Turnov v Krčkovicích a příjezdové komunikace
podlimitní Hodnocení 01.07.2022 15.08.2022 10:00
Vestavba zimního stadionu v Turnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2020 14.01.2021 10:00
"Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky