Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
Odesílatel Ivona Peštálová
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2023 16:24:01
Předmět Vysvětlení ZD č. 2

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2.pdf (229.44 KB)
- Příloha ZD č. 4.1_Položkový rozpočet_stavba_2023_09_25.xlsx (931.62 KB)
- Příloha ZD č. 6_Návrh harmonogramu stavby_2023_09_25.xlsx (12.59 KB)