Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy na byty v ul. Skálova 84, Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2023 18.12.2023 10:00
„Zpracování projektové dokumentace na zateplení objektů Technických služeb Turnov, s.r.o. Sobotecká 2055“
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2023 05.12.2023 10:00
Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko - Turnov - I. etapa a Příjezdová komunikace DEK Vesecko - Turnov
podlimitní Příjem nabídek 14.11.2023 18.12.2023 10:00
„Energeticko úsporné opatření - foukaná izolace do stropní konstrukce, ZŠ Skálova 600, Turnov"
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2023 04.12.2023 10:00
"Zpracování projektové dokumentace - Modernizace sběrného dvora Turnov, Vesecko III"
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.11.2023 28.11.2023 10:00
Technický dozor stavebníka a BOZP – Nová knihovna v Turnově
podlimitní Vyhodnoceno 12.10.2023 07.11.2023 10:00
Turnov - areál Maškova zahrada přístavba a vestavba zimního stadionu – část přístavba (SO02)
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2023 10.10.2023 12:00
Dodávka posypové soli
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.09.2023 02.10.2023 10:00
Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2023 15.12.2023 10:00
Zajištění zimní údržby komunikací
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.08.2023 20.09.2023 10:00
Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce střechy objektu Zborovská 519, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2023 30.08.2023 10:00
„Pojištění Města Turnov"
nadlimitní Vyhodnoceno 10.08.2023 18.09.2023 10:00
Výměna krovu a střešního pláště tribuny fotbalového stadionu Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2023 29.08.2023 10:00
Údržba zeleně v Turnově
nadlimitní Vyhodnoceno 10.08.2023 27.09.2023 10:00
Výzva k účasti - předběžná tržní konzultace - Přístavba WMŠ
podlimitní Vyhodnoceno 10.03.2023 17.03.2023 12:00
všechny zakázky