Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování projektové dokumentace - Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov a přístupová komunikace - Turnov, Vesecko
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2021 16.12.2021 10:00
Demolice a výstavba objektu v pasáži p.č. 3, Turnov
podlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 05.01.2022 10:00
Oprava kašny na náměstí Českého ráje v Turnově
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.11.2021 16.12.2021 10:00
Zpracování projektové dokumentace - Regenerace sídlště Výšinka, Turnov
podlimitní Vyhodnoceno 08.11.2021 23.11.2021 10:00
Žižkova č.p. 2030,2031,2032,2047 - zpracování projektové dokumentace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2021 23.11.2021 10:00
Dodávka pneumatik včetně montáže
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2021 01.11.2021 10:00
Vestavba zimního stadionu v Turnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2020 14.01.2021 10:00
"Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky