Veřejná zakázka: Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, ul. Na Piavě

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 802
Systémové číslo: P23V00000031
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.05.2023
Nabídku podat do: 09.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, ul. Na Piavě
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace akce s názvem „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, ul. Na Piavě“, na pozemcích v k.ú. Turnov – Károvsko vyjmenovaných v dokumentaci pro provedení stavby „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštice - Károvsko, ul. Na Piavě“ číslo zakázky 202102, zpracované 02/2023, firma Ing. Jiří Šklíba – autorizovaný projektant dopravních staveb a soupisu prací.
Zakázka řeší vybudování novostavby vozovky pouze do první vrstvy asfaltu. Součástí je novostavba veřejného osvětlení, plynovodního řadu, dešťové kanalizace ve formě přípojek uličních vpustí. STL plynovod a plynovodní přípojky jsou stavbou novou o tlakové úrovni 300kPa – středotlak. Výstavba zahrnuje i vybudování nových plastových sloupků pro HUP (hlavní uzávěr plynu) na hranici pozemku odběratele plynu.
Stavba navazuje na výstavbu vodovodního řádu, vodovodních a dvou kanalizačních přípojek. Tuto stavbu realizuje VHS Turnov.
Stavba bude koordinována s pokládkou kabelů ČEZ, a.s. a PAMICO CZECH, s.r.o.
Součástí zakázky je také realizace přípojek pro pozemek pč. 1005/8, k.ú. Turnov – STL plynová přípojka, vodovodní a kanalizační přípojka.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy