Veřejná zakázka: Zpracování projektové dokumentace – Veřejné osvětlení - v ulicích Budovcova, Šlikova, Karolíny Světlé a Vrchlického

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 770
Systémové číslo: P22V00000098
Datum zahájení: 19.12.2022
Nabídku podat do: 17.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování projektové dokumentace – Veřejné osvětlení - v ulicích Budovcova, Šlikova, Karolíny Světlé a Vrchlického
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, která bude zároveň vypracována v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby a podklady pro výběr zhotovitele stavby "Veřejné osvětlení - v ulicích Budovcova, Šlikova, Karolíny Světlé a Vrchlického“ v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., příloha 1 o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Dále se projektová dokumentace bude řídit dle Metodického pokynu k předcházení a snižování světelného znečištění. Rekonstrukce veřejného osvětlení ve výše ulicích bude projekčně koordinována s pokládkou nových kabelů ČEZ Distribuce, a.s.
Budou dodrženy standardy města Turnov pro navrhování veřejného osvětlení – výška stožáru 5m bez výložníku v antracitové barvě, typ světla bude investorem odsouhlasen v průběhu projektové přípravy. Veřejné osvětlení požadujeme v LED provedení se stmíváním.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) nebo v listinné podobě, které budou doručeny doručeny poštou nebo osobně na podatelnu zadavatele – Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky