Veřejná zakázka: Dokumentace pro stavební povolení - Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 579
Systémové číslo: P20V00000103
Evidenční číslo zadavatele: OD/20/34548/vOD
Datum zahájení: 05.11.2020
Nabídku podat do: 27.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dokumentace pro stavební povolení - Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení cyklotrasy „Greenway Jizera v úseku Turnov – Svijany“ a to v úseku z Turnova od malé vodní elektrárny u autobusového nádraží, do Svijan na hranici katastru s obcí Loukov. Zahrnuje novou výstavbu, popřípadě stavební úpravy stávajících pozemních komunikací, určené pro cyklisty a nutnou obslužnou dopravu (dále jen komunikace) včetně součástí a příslušenství a vynucených investic. Zakázka zahrnuje:

- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle příslušných právních předpisů a v členění na etapy dle projektové dokumentace pro územní řízení.
- Zpracování výkazu výměr a oceněného soupisu prací dle vyhlášky č.169/2016.
- Inženýrská činnost, projednání dokumentace s dotčenými orgány a majiteli dotčených pozemků (doložení výsledku v písemné podobě). Bude projednáno místo napojení pokračování trasy na území Středočeského kraje, obec Loukov. V případě nedoložení vyjádření těchto subjektů doložit doklad o oslovení, např. kopie žádosti, vč. dokladu o doručení). Budou doloženy souhlasy dotčených orgánů státní správy.
- Zajištění vydání stavebního povolení včetně právní moci

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) a v listinné podpbě na adresu zadavatele Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky