Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka - přístavba Waldorfské MŠ Turnov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.02.2024 26.02.2024 10:00
„Oprava dešťové kanalizace včetně komunikace na Malém Rohozci, lokalita U knihovny"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2024 26.02.2024 10:00
„EPS pro objekt DD Pohoda, ul. 28. října, č.p. 812, Turnov"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2024 21.02.2024 10:00
Dodávka pneumatik včetně montáže
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.01.2024 19.02.2024 10:00
Rekonstrukce teplovodu Výšinka, Turnov, 1. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2024 21.02.2024 11:00
Zpevněné plochy v areálu Gymnázia Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2024 14.02.2024 10:00
Oprava střechy gymnázia v Turnově – část A
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2024 14.02.2024 10:00
Redigitalizace Kina Sféra Turnov
podlimitní Příjem nabídek 26.01.2024 29.02.2024 10:00
Dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.01.2024 31.01.2024 10:00
Příjezdová komunikace k základně IZS Vesecko - Turnov - I. etapa a Příjezdová komunikace DEK Vesecko - Turnov
podlimitní Vyhodnoceno 14.11.2023 18.12.2023 10:00
Technický dozor stavebníka a BOZP – Nová knihovna v Turnově
podlimitní Vyhodnoceno 12.10.2023 07.11.2023 10:00
Turnov - areál Maškova zahrada přístavba a vestavba zimního stadionu – část přístavba (SO02)
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2023 10.10.2023 12:00
Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
nadlimitní Vyhodnoceno 07.09.2023 17.01.2024 10:00
Výměna krovu a střešního pláště tribuny fotbalového stadionu Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.08.2023 29.08.2023 10:00
Výzva k účasti - předběžná tržní konzultace - Přístavba WMŠ
podlimitní Vyhodnoceno 10.03.2023 17.03.2023 12:00
všechny zakázky