Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Revitalizace zeleně v ulici Mírová, Turnov – I. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 31.05.2024 10:00
Turnov - opravy místních komunikací a chodníků 2024
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2024 29.05.2024 10:00
Dodávka živičné směsi
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.04.2024 13.05.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace "Plnohodnotná základní škola Alešova, Turnov II"
nadlimitní Příjem nabídek 22.04.2024 03.06.2024 10:00
Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda v Turnově
podlimitní Hodnocení 27.03.2024 17.04.2024 10:00
„Úpravy prostranství - Alej Legií 2016 a BD Žižkova 520"
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2024 12.04.2024 10:00
„Oprava chodníku Žižkova ulice"
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2024 12.04.2024 10:00
Vybudování výtvarného ateliéru ve Žluté ponorce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.03.2024 15.04.2024 10:00
„Zpracování projektové dokumentace – Modernizace sběrného dvora Turnov, Vesecko IV.“
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2024 08.04.2024 10:00
Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, II. část
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2024 02.04.2024 10:00
Fotovoltaické elektrárny Turnov - dodávka a instalace
podlimitní Vyhodnoceno 08.03.2024 02.04.2024 10:00
Stavební úpravy Klubu KUS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.03.2024 11.04.2024 10:00
„Oprava dešťové kanalizace včetně komunikace na Malém Rohozci, lokalita U knihovny"
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2024 26.02.2024 10:00
Rekonstrukce teplovodu Výšinka, Turnov, 1. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2024 21.02.2024 11:00
Turnov - areál Maškova zahrada přístavba a vestavba zimního stadionu – část přístavba (SO02)
podlimitní Vyhodnoceno 21.09.2023 10.10.2023 12:00
všechny zakázky