Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup osobního vozidla pro účely hasičského velitelského vozu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.02.2019 01.03.2019 10:00
dodávka kameniva
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2019 20.02.2019 10:00
Regenerace panelového sídliště U nádraží Turnov, 6. etapa
podlimitní Příjem nabídek 04.02.2019 25.02.2019 10:00
Dodávka velkoobjemových kontejnerů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.02.2019 25.02.2019 10:00
Úklidové práce v objektu Střední odborné školy, Turnov, Alešova 1723
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.02.2019 25.02.2019 10:00
MŠ 28.října - výměna kotlů
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.02.2019 20.02.2019 12:00
Oprava hřbitovní zdi u kostela Narození panny Marie - Turnov - II.etapa - část G,H,I
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2019 25.02.2019 10:00
Výstavba domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Turnov
podlimitní Příjem nabídek 19.01.2019 04.03.2019 11:00
Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko
podlimitní Hodnocení 07.01.2019 05.02.2019 13:00
ZŠ Skálova - oprava vzduchotechniky v jídelně
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.12.2018 21.01.2019 12:00
Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.10.2018 25.10.2018 10:00
„Péče o závěsné nádoby s letničkami v letech 2019 - 2021“
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.10.2018 17.10.2018 10:00
Dodávka malotraktoru
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2018 19.06.2018 14:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky