Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Veřejné osvětlení a komunikace v ulici Slunečná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.04.2021 03.05.2021 10:00
Dodávka živičné směsi
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2021 29.04.2021 10:00
Rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ Skálova
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2021 19.04.2021 10:00
Komunikace v rozvojové lokalitě Hruštice – Károvsko, Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2021 08.04.2021 10:00
Město Turnov – door to door systém sběru a svozu odpadů
nadlimitní Hodnocení 02.03.2021 06.04.2021 09:00
Zvýšení požárního zabezpečení KC Střelnice Turnov
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2021 22.03.2021 10:00
Vestavba zimního stadionu v Turnově
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.12.2020 14.01.2021 10:00
"Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.04.2020 27.04.2020 10:00
RSA rozšíření objektu SO 02
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.03.2017 03.04.2017 13:00
všechny zakázky