Veřejné zakázky města Turnova

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Turnov.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda v Turnově
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2024 17.04.2024 10:00
Zpracování projektové dokumentace „Zpřístupnění věže radnice Turnov“
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 15.04.2024 10:00
„Úpravy prostranství - Alej Legií 2016 a BD Žižkova 520"
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2024 12.04.2024 10:00
„Oprava chodníku Žižkova ulice"
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2024 12.04.2024 10:00
Vybudování výtvarného ateliéru ve Žluté ponorce
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2024 15.04.2024 10:00
„Zpracování projektové dokumentace – Modernizace sběrného dvora Turnov, Vesecko IV.“
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.03.2024 08.04.2024 10:00
Bytová zóna Hruštice, finální povrchy, II. část
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2024 02.04.2024 10:00
Fotovoltaické elektrárny Turnov - dodávka a instalace
podlimitní Hodnocení 08.03.2024 02.04.2024 10:00
Stavební úpravy Klubu KUS
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.03.2024 11.04.2024 10:00
"Dodávka elektromateriálu"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.03.2024 20.03.2024 10:00
Technický dozor stavebníka - přístavba Waldorfské MŠ Turnov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.02.2024 26.02.2024 10:00
„Oprava dešťové kanalizace včetně komunikace na Malém Rohozci, lokalita U knihovny"
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.02.2024 26.02.2024 10:00
„EPS pro objekt DD Pohoda, ul. 28. října, č.p. 812, Turnov"
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2024 21.02.2024 10:00
Rekonstrukce teplovodu Výšinka, Turnov, 1. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.01.2024 21.02.2024 11:00
Redigitalizace Kina Sféra Turnov
podlimitní Vyhodnoceno 26.01.2024 29.02.2024 10:00
všechny zakázky