Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení "Realizace projektu Pumptrack Turnov“ I. a II. Etapa
Odesílatel Jiří Veselka
Organizace odesílatele Městská sportovní Turnov, s.r.o. [IČO: 25941640]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2020 10:17:44
Předmět Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
provedli jsme úpravu zadávací dokumentace spočívající v drobném doplnění výkazu výměr k datu 17.4.2020. Nový platný výkaz výměr zasíláme a přikládáme k souboru zadávací dokumentace pod označením Příloha č.4_nová - VÝKAZ VÝMĚR Turnov PUMTRACK úprava k 17 04 20
Jiří Veselka


Přílohy
- Příloha č.4 _nová - VÝKAZ VÝMĚR Turnov PUMPTRACK úprava k 17 04 20.xls (49.00 KB)