Veřejná zakázka: „Turnov – dláždění chodníků"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 811
Systémové číslo: P23V00000040
Datum zahájení: 12.07.2023
Nabídku podat do: 31.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Turnov – dláždění chodníků"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úprava povrchů zpevněných ploch v následujících lokalitách (Situační snímek v příloze č. 4):
1) Spojovací komunikace mezi Pasáží radnice a Markovou ulicí, Turnov
Úprava bude spočívat v odstranění asfaltového krytu komunikace, revizi podkladních vrstev, případně jejich odstranění a doplnění štěrkového souvrství, dále zadláždění žulovou dlažbou dle spárořezu v situačním nákresu (příloha č. 5). Provoz se předpokládá smíšený – osobní vozidla parkující ve vnitrobloku a pěší.
2) Dvůr Základní umělecké školy, Turnov
Úprava bude spočívat v odstranění zbytků betonových povrchů (zejména v rozích staveb), doplnění štěrkového souvrství, dále zadláždění žulovou mozaikou 4/6 řádkového vzoru pro pěší provoz.
3) Chodník na Havlíčkově náměstí, Turnov
Úprava bude spočívat v odstranění asfaltového krytu komunikace, revizi podkladních vrstev, případně jejich odstranění a doplnění štěrkového souvrství, dále zadláždění žulovou mozaikou 4/6 vějířového vzoru pro pěší provoz.
Žulové kostky a mozaika se předpokládá použití ze zásob zadavatele na skládce v dojezdové vzdálenosti do 5 km od místa realizace.
Materiálové řešení bude vycházet z výkazů výměr, které jsou přílohami této zadávací dokumentace (přílohy č. 6,7,8).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 347 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) nebo v listinné podobě, a to buď osobně do podatelny městského úřadu, nebo poštou na adresu Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky