Veřejná zakázka: Veřejné osvětlení v ulici Antonína Dvořáka, Turnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 798
Systémové číslo: P23V00000027
Datum zahájení: 28.04.2023
Nabídku podat do: 15.05.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veřejné osvětlení v ulici Antonína Dvořáka, Turnov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou úpravy veřejného osvětlení v ulici Antonína Dvořáka, Turnov, a to v rámci stavebních úprav této ulice. Stavba bude tedy časově koordinována v rámci těchto stavebních úprav. Akce bude realizována pro zlepšení kvality osvětlení na komunikacích nacházejících se ve městě a pro snížení světelného znečištění a energetické náročnosti soustavy.
Specifikace a technické podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci zpracované v únoru 2023 firmou Jaromír Bednář – projekce elektro, Liberec. Účastník je povinen postupovat v souladu s předepsanou zadávací dokumentací, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky, stanovené v projektové dokumentaci a specifikované v textových částech této dokumentace a v uvedeném výkazu výměr.
Před započetím výkopových prací je nutné provést vytyčení veškerých podzemních sítí.
Součástí zakázky jsou následující činnosti:
• Demontáže stávajícího veřejného osvětlení (8 stožárů vč. svítidel a 3 svítidla)
• Připojení nově řešené VO k el. síti
• Kabelový rozvod
• Svítidla
• Kotvení stožárů a připojení svítidel
• Uložení kabelů v zemi

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 930 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) nebo v listinné formě osobně, nebo poštou na adresu Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy