Veřejná zakázka: Změna č. 4 Územního plánu Turnov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 572
Systémové číslo: P20V00000096
Datum zahájení: 06.10.2020
Nabídku podat do: 02.11.2020 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Změna č. 4 Územního plánu Turnov
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování Změny č. 4 Územního plánu Turnov včetně dokumentace SEA v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a Zadáním Změny č. 4 Územního plánu Turnov (Příloha č. 1) a návrhem smlouvy o dílo (Příloha č. 4).
Změna bude zpracována pro všechny plochy vymezené zadáním tak, aby vzniklo jednotné urbanistické a architektonické řešení

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: MĚSTO TURNOV
 • IČO: 00276227
 • Poštovní adresa:
  Antonína Dvořáka 335
  51101 Turnov
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 631341

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
v listinné podobě na adresu zadavatele nebo prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy