Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy - ordinace praktického lékaře v domě č. p. 2031, Žižkova, Turnov
Odesílatel Zuzana Kapalínová
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2024 17:04:46
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
na základě dotazů od účastníka řízení si dovolujeme zveřejnit odpovědi.

Dotaz č. 1:
Dodávka a montáž dřezu v počtu 1 ks dle technické zprávy by měl být
dřez součásti dodávaného nábytku, který není předmětem zakázky. Zda
cenit nebo necenit?

Odpověď č. 1:
V PD je uvedeno, že (kuchyň.) linka je součástí dodávky vybavení budoucího provozovatele. Ve výkazu ASŘ je pol.č. 85 a 86, která se týká dřezu. V (výkres č. 103) tabulce ostatních prvků na str. 6.07 je schematicky definován budoucí dřez. Prosím tedy budoucí zhotovitele stavby, aby nacenili dodávku dřezu. V průběhu stavby, tak jak je uvedeno v textové zprávě bude s budoucím provozovatelem koordinována stavební připravenost.

Otázka č. 2:
V základním rozpočtu jsou demontáže a likvidace stávajících
zařizovacích předmětů, ostatní stávající zařízení - mandl, stoly, regály
budou likvidováný majitelem před zahájením prací?

Odpověď č. 2:
Investor zajistí před předáním stavby odstranění na své náklady (mandl, stoly, pračky, sušička a regaly), ostatní je součástí PD a výkazu výměr, resp. v režii budoucího zhotovitele stavby.

Lhůta pro podání nabídek se tímto vysvětlením nemění a zůstává stejná.

S pozdravem a přáním hezkého dne
Zuzana Kapalínová
Město Turnov