Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Revitalizace zeleně v ulici Mírová, Turnov – I. etapa
Odesílatel Eva Krsková
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2024 10:59:57
Předmět Změna zadávací dokumentace č.1

Vážení,
byla zjištěna chyba ve výkazu výměr v součtu položek s DPH. Opravený výkaz výměr k 20.5.2024 Vám zasíláme a bude rovněž nahrán v zadávací dokumentaci s verzi k 20.5.2024.
Omlouváme se za případné komplikace.
S pozdravem
Ing. Eva Krsková
MěÚ Turnov, odbor rozvoje města


Přílohy
- PR4_Výkaz výměr - tabulková část_2024_05_20.xlsx (20.15 KB)