Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vybudování výtvarného ateliéru ve Žluté ponorce
Odesílatel Eva Krsková
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2024 15:05:46
Předmět Doplnění zadávací dokumentace a prodloužení termínu

Dobrý den,
na základě upozornění účastníka byla do zadávací dokumentace u veřejné zakázky "Vybudování výtvarného ateliéru ve Žluté ponorce" doplněna Příloha č. 4 - Projektová dokumentace. Zadavatel se proto rozhodl prodloužit termín pro podání nabídek do 15.4.2024 do 10 hod.

Omlouvám za administrativní chybu a případné komplikace.
S pozdravem
Ing. Eva Krsková
MěÚ Turnov, odbor rozvoje města