Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpevněné plochy v areálu Gymnázia Turnov
Odesílatel Eva Krsková
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.02.2024 13:36:13
Předmět Vysvětlení č.1 zadávací dokumentace

Vážení,
na základě dotazů účastníka posíláme upřesnění zadávací dokumentace:

1)Perk šedé barvy má být z jakého lomu?
Odpověď: Perk šedé barvy na kryt komunikace: prach 0-4 mm, např. z lomu Frýdštejn

2) Ve výkazu výměr není uvedena položka na okapový chodník z kačírku.
Odpověď: Okapový chodník z kačírku bude řešen v rámci víceprací.

3) Bližší specifikace krytu na odlučovač tuku (třída betonu, tloušťka, výztuž) Dle TZ: Bude zhotoven nový kryt na tukový odlučovač ve stávajících rozměrech (2,5mx0.55m) třídy D400.
Odpověď: Nová deska musí splňovat únosnost pojezdu hasičským vozem.

S pozdravem
Ing. Eva Krsková
MěÚ Turnov, odbor rozvoje města