Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Turnov - areál Maškova zahrada přístavba a vestavba zimního stadionu – část přístavba (SO02)
Odesílatel Zuzana Kapalínová
Organizace odesílatele Městská sportovní Turnov, s.r.o. [IČO: 25941640]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2023 11:20:06
Předmět Doplnění zadávací dokumentace

Vážení,

na základě dotazu od účastníka:
"V ZD chybí položkový rozpočet, jsou pouze krycí listy",
si dovolujeme doplnit zadávací dokumentaci o výkazy výměr ke všem stavebním objektům.
Lhůta pro podání nabídek zůstává nezměněna.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Ing. Jiří Veselka, MBA
Městská sportovní Turnov, s. r.o., jednatel společnosti
j.veselka@msturnov.cz


Přílohy
- VV_Maskova_zahrada_satny.zip (732.26 KB)