Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení "Zpracování projektové dokumentace - Modernizace sběrného dvora Turnov, Vesecko"
Odesílatel Petr Honc
Organizace odesílatele Turnovské odpadové služby, s.r.o. [IČO: 05571065]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.11.2022 13:51:40
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dotaz účastníka:
Ve formuláři č. 2 nabídky nejsou uvedeny kolonky pro vyplnění technické kvalifikace a dále pro vyplnění informací pro hodnotící kritéria.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel opravil přílohu č. 2 a doplnil kolonky pro požadované informace. Vše je uveřejněno na profilu zadavatele.
S pozdravem Petr Honc


Přílohy
- Doplnujici informace c_1_Sberny_dvur_15112022.pdf (341.49 KB)