Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna okenních výplní v ZUŠ Turnov, nám.Č.ráje 5
Odesílatel Marcela Pilská
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.10.2021 12:08:56
Předmět Doplňující informace č. 1

Dotaz č. 1:V zadání je uveden požadavek na použití izol. dvojskla a celkový prostup okna 1,0. Tuto kombinaci nelze splnit. Je možné použít izolační trojsklo? S použitím dvojskla máme prostup tepla U=1,2.
Odpověď: požadavek na konstrukci oken vycházel z normových hodnot (a vyhl. o energetické náročnosti budovy) s ohledem na rostoucí ceny energie, kde jsme se přiklonili k přísnějšímu parametru. Po ověření u výrobce o možnosti vyrobitelnosti takovéto konstrukce (U=1,1) navrhujeme upravit hodnotu součinitele prostupu tepla celého okna na 1,2 W/(m2K). Izolační trojsklo nepožadujeme.