Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úklidové práce v objektu č.p.84, ulice Skálova, Turnov
Odesílatel Marcela Pilská
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.06.2021 08:24:02
Předmět Doplňující informace č. 2

Otázka č. 1:
Na Krycím listu má být uvedena nabídková cena. Smlouva je na dobu neurčitou, za jaké období má být nabídková cena stanovena?
Odpověď na otázku č. 1:
Nabídková cena bude stanovena na období 1 roku.
Otázka č. 2:
Součástí výběrového řízení je i dodávka hygienických potřeb do zásobníků (toaletní papír, papírové utěrky, mýdlo, hyg.sáčky, atd.) Můžete prosím uvézt předpokládané množství za měsíc nebo pro kolik osob mají být dodávány. Dále prosím o uvedení požadavku na kvalitu těchto potřeb.
Odpověď na otázku č. 2:
Dodávka hygienických potřeb bude pro 30 lidí a ve vyšší kvalitě.
S pozdravem Pilská Marcela