Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken v objektu č.p. 26, ulice 5. května, Turnov
Odesílatel Marcela Pilská
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.01.2021 08:36:38
Předmět Doplňující informace č. 5

Dotaz č. 1:stávající okna jsou jednoduchá nebo špaletová? Na zaslané fotce jsou jednoduchá, ale ve VV je uvedeno "vybourání oken dvojitých"
Odpověď dotaz č. 1: Jedná se o jednoduchý rám se zasklením Diterm.
Dotaz č. 2: interiérové parapety budou DTD nebo dřevěné?
Odpověď na dotaz č. 2: parapety budou dřevěné.
Dotaz č. 3: je nutné dodržet nějaký prostup tepla okna, nebo je požadavek pouze na izol. trojsklo?
Odpověď na dotaz č. 3:Jedná se o izolační trojsklo, prostup u zasklení : 4 - 16 - 4 - 16 - 4 , prostup tepla Ug ≤ 0,8 W/m2K, třída zvukové těsnosti oken : TZI = 3 /tj. 35 dB - 39 dB/.
Děkuji Pilská