Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken v objektu č.p. 26, ulice 5. května, Turnov
Odesílatel Marcela Pilská
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.01.2021 14:48:25
Předmět Doplňující informace č. 2

Dotaz č. 1: V rozpočtech jsou položky s označením 764510950RRX (Oprava oplechování parapetů Cu, rš 330) a položka s označením 764231921RRX (Oprava lemování zdí Cu rš 250mm).Jedná se o výměnu stávajícího oplechování a parapetů za nová?
Odpověď na dotaz č.1: Jedná se o takzvané "R" položky. Cenová soustava RTS Brno v případě základní položky používá jako přípomu .R00 a jestliže je jiná přípona, je to "R" položka. Při demontáži stávajícího okna bude provedeno oddělení stávajícího parapetu nebo bočního oplechování a po osazení okna dojde k jeho znovupřichycení a případné drobné opravě oplechování.