Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Generální opravy podvozkové části CAS 32 TATRA 815
Odesílatel Eva Krsková
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.07.2019 08:30:12
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Vážení,
zasíláme Vám vysvětlení zadávací dokumentace č.1 na základě dotazu účastníka ze dne 23.7.2019:
Dobrý den,
dle Výzvy k podání nabídky GO CAS32 odst. 7. písm. b) Účastník doloží seznam alespoň 3 zakázek obdobného charakteru jako je předmět výběrového řízení tzn. generální opravy podvozků, a to za poslední 3 roky, v hodnotě min. 350 tis. Kč bez DPH u každé z nich, včetně kontaktních spojení na investory.
- mají tyto dokumenty být přiloženy rovnou k písemné nabídce ceny či doloženy před podpisem smlouvy?
Děkuji.

Odpověď zadavatele:
Jako součást předkládané písemné cenové nabídky musí účastník doložit seznam alespoň 3 zakázek obdobného charakteru jako je předmět výběrového řízení tzn. generální opravy podvozků, a to za poslední 3 roky, v hodnotě min. 350 tis. Kč bez DPH u každé z nich, včetně kontaktních spojení na investory.

S pozdravem
Ing. Eva Krsková
MěÚ Turnov, odbor rozvoje města