Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov, Žižkova, č.p. 525
Odesílatel Marcela Pilská
Organizace odesílatele MĚSTO TURNOV [IČO: 00276227]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2018 07:50:43
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení, v příloze zasílám Doplňující informace č. 3. Jedná se o změnu zadávací dokumentace a prodloužení termínu pro podání nabídek.
Součástí jsou i přílohy.
S pozdravem Pilská M.


Přílohy
- Soupis prací - varianta 2. trojsklo.zip (246.16 KB)
- Soupis prací - varianta 1. dvojsklo.zip (246.24 KB)
- Priloha č. 1 - Titulní list nabídky varianta 2..doc (43.50 KB)
- Priloha č. 1 - Titulní list nabídky varianta 1..doc (43.50 KB)
- Doplňující informace č. 3.pdf (318.43 KB)