Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výměna oken v objektu č.p. 26, ulice 5. května, Turnov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací. Dílo představuje výměnu 32 ks dřevěných oken v domě č. p. 26 v ulici 5. května v Turnově.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.turnov.cz) nebo v listinné podobě na podatelnu zadavatele.
Kontakt: Marcela Pilská, odbor správy majetku, m.pilska@mu.turnov.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.02.2021 10:00
Datum zahájení: 20.01.2021 10:03